หลักอายตนะ
   อายตนะ ๖ หมายถึง กาย ใจ ตา หู และลิ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนเครื่องรับรู้ และสัมผัสในรูป รส กลิ่น เสียง จิตใจ อารมณ์ และความรู้ของตัวเราเอง และคนรอบข้าง
   การถอดรหัส เป็นการเอาศาสตร์ ๒ ศาสตร์มารวมกัน คือ
      1. หลักทักษา
      2. หลักดวงดาว
   
   นำสระและพยัญชนะมาเทียบกับตัวอักษรที่อยู่ประจำหลักทักษา และนำ กำลังพระเคราะห์ของดวงดาวนั้น มาเทียบค่าตามตารางต่อไปนี้

    ดาวอาทิตย์   อ และ สระอะ , อา, อิ , อี, อุ, อู, เอ, โอ  กำลัง ๖ (ส่วนสระตัวอื่น ๆ ให้มีค่าเท่ากับ ๐)
    ดาวจันทร์    ก, ข , ค, ฆ, ง        กำลัง ๑๕
    ดาวอังคาร   จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ   กำลัง ๘
    ดาวพุธ         ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ  กำลัง ๑๗
    ดาวพฤหัสบดี  บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม  กำลัง ๑๙
    ดาวศุกร์      ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ    กำลัง ๒๑
    ดาวเสาร์     ด, ต, ถ, ท, ธ, น     กำลัง ๑๐
    ดาวราหู      ย, ร, ล, ว                กำลัง ๑๒

   โดยนำตัวอักษราเทียบค่ากับตัวเลข และพยัญชนะแต่ละตัวที่ได้มาบวกกันจนกว่าจะเหลือตัวเลขเพียงตัวเดียว ดังต่ออย่างต่อไปนี้

       ธนอรรถย์
       10+10+6+12+12+10+12
       72
       9

   ดังนั้น ชื่อ ธนอรรถย์ สามารถถอดรหัสอายตนะ ๖ ออกมาได้ค่าตัวเลข ๙ คนที่ใช้ชื่อน ี้เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาดีมาก ดั่งผู้มีบุญมาเกิด จะได้เป็นใหญ่เป็นโต ชีวิตจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง จิตใจดี จิตใจผ่องแผ้ว มีเมตตา ชีวิตมีความสุขกายสบายใจ สามารถให้ความคุ้มครองป้องกันภัย แก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้ไกลได้ คนรอบข้างให้ความรัก เคารพ และยำเกรง ดีนักแล

    เมื่อถอดรหัสออกมาได้แล้วก็มาตรวจสอบดูกันว่า ชื่อของเราส่งอิทธิพลต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้าง ตามตารางต่อไปนี้
  
เลข ๑ (พ่อ) คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี เป็นคนมีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้นำที่ด ีสามารถเป็นที่พึ่งแก่คนรอบข้างได้ จิตใจดีมีเมตตา กรุณา ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อยก็ยามทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ ผู้คนที่คบหาด้วย จะรู้สึกถึงความอบอุ่น ใครอยู่ใกล้จะรู้สึกสบายกาย สบายใจ

เลข ๒ (แม่) คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่เป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจดี อยู่ที่ใดมีแต่คนรักใคร่ ดูแลห่วงใยและเมตตาต่อคนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ใกล้ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขกาย สุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดจะมีผู้คนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป

เลข ๓ (คนรับใช้) คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่ต้องพบความเหนื่อยหนักตลอด มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกและข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อย ใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูถูกดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนที่รักจริงยาก

เลข ๔ (ผู้ที่ขาดความมั่นใจ) คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง จิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ขี้ใจน้อย ชอบเสียใจ อมทุกข์ อมเศร้า เก็บกด ชีวิตไม่สดใส ลุ่ม ๆ ดอน ๆ คนใกล้ชิดไม่จริงใจ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ มากนัก อยู่กับที่ไม่ค่อยได้หรือต้องเดินทางตลอด ไม่ค่อยซื่อตรงกับคนรอบข้าง มีมายามาก ทำให้ผู้ใกล้ชิด ไม่จริงใจมักตีตนออกห่าง

เลข ๕ (ยักษ์) คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกิน กำหนด ถึงขั้นดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ชอบตกใจบ่อย ๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กาย เสน่ห์ใจ อาภัพ

เลข ๖ (ราชินี) คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่มีบุญและวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป จิตใจดี มีเมตตา มีเสน่ห์  เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีความสุขในชีวิต กิจการทุกอย่างล้วนประสบความสำเร็จ มีเกียรติในสังคม มีความสุขทั้งกาย และใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ดีนัก

เลข ๗ (ราชครู) คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่มีเกียรติในสังคม ผู้คนนับถือ แต่ต้องทำงานด้วยปาก คือต้องพูดให้มากเข้าไว้หน่อย การเจรจาหรือพูดเพียงนิดหน่อยไม่ส่งผลดี ยิ่งพูดมาก ๆ ยิ่งดี ดังนั้น ต้องทำงานด้านการพูด การเจรจา แต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์ร้อน มักหงุดหงิดง่าย

เลข ๘ (ปุโรหิต) คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่มีอำนาจวาสนา มีบุญบารมีดี มีบริวารมาก ชีวิตมีความสุข ประสบความสำเร็จดี มีเกียรติในสังคม เป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน และบริวาร แต่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นจากการทำงาน แต่มีความสุขกาย สุขใจดี

เลข ๙ (ราชา) คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาดีมาก ดั่งผู้มีบุญมาเกิด จะได้เป็นใหญ่เป็นโต ชีวิตจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง จิตใจดี จิตใจผ่องแผ้ว มีเมตตา ชีวิตมีความสุขกายสบายใจ สามารถให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคล โดยทั่วไปทั้งใกล้ไกลได้ คนรอบข้างให้ความรัก เคารพและยำเกรง ดีนักแล
 
ความหมายของเลข อายตนะ 6

อายตนะ ๑
เปรียบเหมือนผู้เป็นพ่อ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่พึ่งแก่ผู้คนรอบข้างได้ จิตใจดีมีเมตตา ผู้คนรักใคร่ ใครได้อยู่ใกล้จะรู้สึกสบายใจ

อายตนะ ๒

เปรียบเหมือนผู้เป็นแม่ เป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจดีมีเมตตา เป็นที่รักใคร่ของผู้คนรอบข้าง

อายตนะ ๓

เปรียบเหมือนคนรับใช้ในบ้าน ชีวิตมีแต่ความเหน็ดเหนื่อย ยากลำบาก ผู้คนไม่ยำเกรง หาคนที่รักและจริงใจยาก

อายตนะ ๔
เป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง ขี้น้อยใจ ท่าทางเหมือนกับคนอมทุกข์ เก็บกด ชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ คนใกล้ชิดไม่จริงใจ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก

อายตนะ ๕
เปรียบดังยักษ์ เป็นคนเจ้าอารมณ์ โกรธง่าย จนบางครั้งทำให้ตัวเองเดือดร้อน เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเกินไป ใจคอคับแคบ ลูกน้องและบริวารไม่ค่อยมี

อายตนะ ๖

เปรียบดังราชินี มีบุญและวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป จิตใจดีมีเมตตา มีเสน่ห์ มีความสุขในชีวิต กิจการทุกอย่างล้วนประสบความสำเร็จ มีเกียรติในสังคม

อายตนะ ๗

เปรียบดังหมอดู นักโหราศาสตร์ หรือนักพูด มีเกียรติในสังคม ผู้คนนับถือ แต่ต้องเหนื่อยปาก เพราะต้องทำงานด้านการพูด การเจรจา และควรระวังเรื่องอารมณ์ไว้ให้มาก

อายตนะ ๘

มีบุญวาสนาดี มีบริวารมาก มักได้เป็นเจ้าคนนายคน (หัวหน้าคน) ผู้คนให้ความเคารพยำเกรง แต่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงาน ชีวิตมีความสุขประสบความสำเร็จดี มีเกียรติในสังคม

อายตนะ ๙

เปรียบดังพระราชา มีอำนาจวาสนาดีมาก ทำอะไรก็ประสบกับความสำเร็จ เป็นผู้ที่มีจิตใจดี มีเมตตา ชีวิตจะพบกับความสุขกายสบายใจ